Lopen voor water !

Wereld Water Project

Graag willen wij als organisatie van de Meijendelloop een bijdrage leveren aan een maatschappelijk verantwoord project ! Samen met Dunea en Simavi ondersteunen wij als Meijendelloop waterprojecten in Afrika. 


Water: de normaalste zaak van de wereld


In Nederland hebben we dag en nacht de beschikking over goed en betrouwbaar drinkwater. We spoelen er zelfs onze toiletten mee door. In veel landen is dat ondenkbaar. Miljoenen mensen hebben wereldwijd geen toegang tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen.


Toegang tot schoon drinkwater


Jaarlijks sterven vele mensen door het gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Vooral in Afrika. Dat gaf de
doorslag voor Dunea om een project te kiezen ter verbetering van de drinkwatervoorziening in Mozambique, Afrika.


Samen grenzen verleggen


Eén druppel water kan een vijver in beweging brengen. Eén helpende hand maakt een wereld van verschil. Vanuit deze gedachte zetten wij onze Hollandse waterkennis in over de grens. Samen met onze partners helpen we mensen in onder andere Mozambique en Kenia aan schoon drinkwater en betere leefomstandigheden. Want water uit de kraan hoort voor iedereen normaal te zijn.

Even onder de kraan groenten afspoelen of tandenpoetsen zonder er ziek van te worden. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat ís het niet. Wereldwijd hebben 663 miljoen mensen weinig of geen schoon water tot hun beschikking. En dat terwijl water een basisbehoefte is. Om te overleven, maar ook om het leven beter te maken.


Waterproject: Inhambane, Mozambique (2017 - 2023)


In Inhambane is water als bron voor drinkwater en gewassen irrigatie schaars. Samen met Wetterskip Fryslân, de TU Delft en drie lokale partijen helpen we het lokale waterschap de watervoorraad zo efficiënt mogelijk te beheren. De bron, gelegen in de duinen, heeft veel overeenkomsten met het waterwingebied in Meijendel.


Waterproject: Homa Bay, Kenia (2017 - 2030)


In Homa Bay County helpen we waterbedrijf HomaWasco uit te groeien tot een duurzaam waterketenbedrijf voor de hele provincie. De grootste uitdaging: een goed renderend waterketenbedrijf te laten ontstaan, zodat veel meer inwoners toegang krijgen tot veilig water en goede sanitatie en hygiëne.


Beter leven


Veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zorgen voor een beter leven. Dorpsbewoners worden minder vaak ziek, vrouwen en kinderen hoeven niet meer kilometers naar een waterput of rivier te lopen. Kinderen hebben daardoor meer tijd voor school, moeders kunnen werken en geld verdienen voor hun gezin. Toiletten op scholen zorgen ervoor dat meisjes altijd naar school kunnen - ook als ze ongesteld zijn. En lokale bedrijfjes profiteren, want zij worden ingezet om de toiletten en waterputten aan te leggen.