Lopen voor water !

Wereld Water Project

Graag willen wij als organisatie van de Meijendelloop een bijdrage leveren aan een maatschappelijk verantwoord project ! Samen met Dunea en Simavi ondersteunen wij als Meijendelloop waterprojecten in Afrika. 


Water: de normaalste zaak van de wereld


In Nederland hebben we dag en nacht de beschikking over goed en betrouwbaar drinkwater. We spoelen er zelfs onze toiletten mee door. In veel landen is dat ondenkbaar. Miljoenen mensen hebben wereldwijd geen toegang tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen.


Toegang tot schoon drinkwater


Jaarlijks sterven vele mensen door het gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Vooral in Afrika. Dat gaf de
doorslag voor Dunea om een project te kiezen ter verbetering van de drinkwatervoorziening in Mozambique, Afrika.


Samen grenzen verleggen


Eén druppel water kan een vijver in beweging brengen. Eén helpende hand maakt een wereld van verschil. Vanuit deze gedachte zetten wij onze Hollandse waterkennis in over de grens. Samen met onze partners helpen we mensen in onder andere Mozambique en Kenia aan schoon drinkwater en betere leefomstandigheden. Want water uit de kraan hoort voor iedereen normaal te zijn.

Even onder de kraan groenten afspoelen of tandenpoetsen zonder er ziek van te worden. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat ís het niet. Wereldwijd hebben 663 miljoen mensen weinig of geen schoon water tot hun beschikking. En dat terwijl water een basisbehoefte is. Om te overleven, maar ook om het leven beter te maken.


Waterproject: Wash & learn


De faciliteiten voor meisjes op het gebied van water, toiletten en hygiëne verbeteren op scholen en in de omringende gemeenschappen door toiletten en wasgelegenheden aan te leggen en bewustzijn te creëren.

In ons WASH& Learn-programma voorzien we meisjes, vrouwen, scholen en gemeenschappen van kennis en vaardigheden om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over hun leven en hun welzijn te verbeteren.

Want ondankshet belang van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) op scholen, zijnde WASH-diensten - als ze erzijn -vaak niet afgestemd op de behoeften van de mensen die er gebruik van maken, of worden ze slecht onderhouden. Dit vormt een risico voor vrouwen en meisjes - die er misschien geen gebruik van maken omdat een veilige omgeving ontbreekt.Doelstelligen project Wash & Learn


Het programma is vooral gericht op activiteiten rondom water, sanitatie en hygiëne,maar ook voorlichting en educatie zijn belangrijke doelstellingen van het programma.

Door meisjes op school en thuis toegang te geven tot WASH-faciliteiten, wordt de gezondheidssituatie van de gemeenschap structureel verbeterd. Specifieke aandacht voor scholen heeft aantoonbare voordelen; kinderen - de 'early adopters' - leren gemakkelijker dan volwassenen en passen hun gedrag sneller aan.

Als kinderen eenmaal bepaalde hygiënische gewoonten hebben aangenomen, zoals handen wassen of een schone latrine gebruiken, zetten zij dit gedrag gemakkelijk voort als zij volwassen zijn.

Daarom is er WASH & Learn!Het project neemt scholen als een centraal punt in de gemeenschap, en werkt ook op gezinsniveau aan WASH-voorzieningen en gedragsverandering om hygiëne n zijn geheelte bevorderen.

Beter leven


Veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zorgen voor een beter leven. Dorpsbewoners worden minder vaak ziek, vrouwen en kinderen hoeven niet meer kilometers naar een waterput of rivier te lopen. Kinderen hebben daardoor meer tijd voor school, moeders kunnen werken en geld verdienen voor hun gezin. Toiletten op scholen zorgen ervoor dat meisjes altijd naar school kunnen - ook als ze ongesteld zijn. En lokale bedrijfjes profiteren, want zij worden ingezet om de toiletten en waterputten aan te leggen.