Lopen voor water !

Wereld Water project WASH & Learn

Graag willen wij als organisatie van de Meijendelloop een bijdrage leveren aan een maatschappelijk verantwoord project !


Water: de normaalste zaak van de wereld


In Nederland hebben we dag en nacht de beschikking over goed en betrouwbaar drinkwater. We spoelen er zelfs onze toiletten mee door. In veel landen is dat ondenkbaar. Miljoenen mensen hebben wereldwijd geen toegang tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen.


Wereldwater project WASH & Learn


Ontwikkelingsorganisatie Simavi brengt samen met Dunea de (drink) waterproblematiek elders in de wereld onder de aandacht.  En ieder jaar kunnen daardoor duizenden euro's voor schoon drinkwater worden ingezet. Natuurlijk wil de Meijendelloop organisatie heel graag hun steentje hier aan bijdragen.


Voor 2019  heeft de organisatie van de Meijendelloop in samenwerking met Dunea het wereldwater project Wash & learn uitgekozen in Kenia - Oeganda - Tanzania.


Het WASH & Learn-programma van Simavi in Oost-Afrika richt zich op huishoudens, scholen (en andere openbare plekken) en lokaal ondernemerschap.Het doel is in alle landen hetzelfde: het verbeteren van de gezondheid van schoolkinderen en hun families. Door het aanleggen van voorzieningen in zowel de scholen als de dorpen, wordt de hele gemeenschap erbij betrokken. Het stimuleren

van lokaal ondernemerschap zorgt er op zijn beurt weer voor dat mensen zelfvoorzienend worden en kunnen werken aan hun economische ontwikkeling. Zo werken we aan een duurzame verandering.


Doordat binnen ieder land een ander punt van het programma wordt benadrukt, hebben ze allemaal hun eigen expertise. Hierdoor kunnen de lokale partners van de verschillende landen veel van elkaar leren.


Kenia, Oeganda en Tanzania. Door het WASH & Learn-programma hebben in totaal 19.380 scholieren op 40 scholen

en 26.470 mensen in 40 gemeenschappen toegang tot veilige en schone sanitaire faciliteiten (waterpunten, regenwatertonnen, toiletblokken, etc.) gekregen. Daarnaast worden er 200 lokale ondernemers ondersteund.

Beter leven


Veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zorgen voor een beter leven. Dorpsbewoners worden minder vaak ziek, vrouwen en kinderen hoeven niet meer kilometers naar een waterput of rivier te lopen. Kinderen hebben daardoor meer tijd voor school, moeders kunnen werken en geld verdienen voor hun gezin. Toiletten op scholen zorgen ervoor dat meisjes altijd naar school kunnen - ook als ze ongesteld zijn. En lokale bedrijfjes profiteren, want zij worden ingezet om de toiletten en waterputten aan te leggen.