Lopen voor water !

Wereld Water project

Graag willen wij als organisatie van de Meijendelloop een bijdrage leveren aan een maatschappelijk verantwoord project !

 

Water: de normaalste zaak van de wereld

 

In Nederland hebben we dag en nacht de beschikking over goed en betrouwbaar drinkwater. We spoelen er zelfs onze toiletten mee door. In veel landen is dat ondenkbaar. Miljoenen mensen hebben wereldwijd geen toegang tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen.

 

Wereldwater project

 

Ontwikkelingsorganisatie Simavi brengt samen met Dunea de (drink) waterproblematiek elders in de wereld onder de aandacht. En ieder jaar kunnen daardoor duizenden euro's voor schoon drinkwater worden ingezet. Natuurlijk wil de Meijendelloop organisatie heel graag hun steentje hier aan bijdragen.

 

Voor 2017 heeft de organisatie van de Meijendelloop in samenwerking met Dunea wederom het wereldwater project uitgekozen in Tabora Tanzania.

 

Tabora is een zeer arme en afgelegen streek in het noordwesten van Tanzania, ongeveer 400 km ten zuiden van Mwanza. Veel van inwoners van Tabora hebben geen toegang tot veilig drinkwater. En dat gaat Simavi, samen met Dunea en dus ook de Meijendelloop, aanpakken.

 

Het doel is om 10.000 vrouwen en kinderen in Tabora toegang te geven tot veilig drinkwater. Dit doet Simavi onder andere door het aanleggen van waterputten en toiletten op scholen en door leraren, scholieren en moeders voorlichting te geven over het belang van veilig drinkwater, toiletten en hygiëne. Bovendien trainen ze de lokale bedrijven op het gebied van organisatieontwikkeling en het aanleggen van toiletten en waterputten. Tot slot willen ze de lokale bevolking bewuster maken van het feit dat iedereen recht heeft op veilig drinkwater.

 

Door voorlichting en het veranderen van gedrag zullen steeds meer mensen zelf toiletten en kranen (kunnen en willen) aanleggen. Simavi legt alleen gratis toiletten en kranen aan bij scholen, in de dorpen kunnen mensen zelf investeren in toiletten. Ze voelen zich dan ook meer verantwoordelijk voor ‘hun' toilet. Dit een cruciaal criterium voor het slagen van een project en voor een positieve impact op de langere termijn.

Beter leven

 

Veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zorgen voor een beter leven. Dorpsbewoners worden minder vaak ziek, vrouwen en kinderen hoeven niet meer kilometers naar een waterput of rivier te lopen. Kinderen hebben daardoor meer tijd voor school, moeders kunnen werken en geld verdienen voor hun gezin. Toiletten op scholen zorgen ervoor dat meisjes altijd naar school kunnen - ook als ze ongesteld zijn. En lokale bedrijfjes profiteren, want zij worden ingezet om de toiletten en waterputten aan te leggen.